Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gurit Katresnan (1)

Gurit Katresnan (1) Karya Rita Nuryanti


Dening Rita Nuryanti


Gurit Katresnan (1)

Katresnan mono prasaja
tan ana tembung sinamudana
ing batin kadi satru
iki aku, endi awakmu?

Katresnan mono ora nglengkara
kandha kang tanpa nyata
nggutuk elor kena kidul
ngundhakke pawarta nyuda bebener
nyebar memala kemarung suker.

Katresnan mono maujud nyata
ing rasa lan panggraita
ndhangir kautaman
ndhedher kaluhuran
mbuwang ama pangiwi-iwi
kang angreridhu trubuse wiji
katresnan sejati.


Dimuat di Djaka Lodang

DL No. 15, 12 September 2020


Kusworo, M. Pd.
Kusworo, M. Pd. Mencoba menulis pengalaman, agar bisa dibaca oleh orang lain, semoga bermanfaat. Nomor Whatsapp +6281326649494